dynAlp-climate

 
S podnebjem kot eno ključnih tem se danes ukvarjajo številni akterji. Žal pa se sprejemajo tudi ukrepi, ki nasprotujejo načelu trajnostnega razvoja in varstvu narave. Za Omrežje občin je zato pomembno, da svoje članice podpira pri njihovih trajnostnih prizadevanjih za reševanje problematike podnebnih sprememb. Program dynAlp-climate bo prav v ta namen ustvaril ustrezne podlage. Program je od 2009 do 2012 podpiral Sklad za naravo MAVA.