DYNALP

 
© AIDA
© AIDA
Jeseni leta 2001 se je predsedstvo Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ odločilo, da bo v okviru programa Interreg III B – območje Alp na razpis oddalo predlog svojega projekta. Prvi poskus sicer ni uspel, drugi pa je bil uspešen in zgodaj poleti 2003 smo le začeli izvajati projekt DYNALP, za katerega so bila za triletno obdobje odobrena sredstva v višini 2,16 mio. EUR.

To je bil ambiciozno zastavljen podvig, kajti pri projektu je poleg vodilnega partnerja, tj. vorarlberške občine Mäder, in nacionalnih partnerjev iz petih alpskih držav sodelovalo še 52 alpskih občin in regij s prav tako številnimi projekti, ki so obravnavali štiri protokole Alpske konvencije (turizem, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo ter trajnostni razvoj in urejanje prostora). Od občin, ki so bile vključene v projekt, je 40 občin članic Omrežja občin. S pomočjo projekta DYNALP so občine želele pritegniti in uporabiti lokalno znanje, kako uveljaviti trajnostni razvoj na podeželju. Poleg občinskih projektov je bil najpomembnejši cilj projekta DYNALP izmenjava izkušenj, ki bo presegala jezikovne in kulturne meje.

Trije najpomembnejši izzivi

  • Usklajevanje izvedbenih projektov

Partnerji in sopartnerji so z izvajanjem projektov začeli v zelo različnih razmerah. Številni so imeli oblikovano idejo za projekt že na samem začetku in so lahko takoj začeli z izvajanjem. Drugi so sicer vedeli, kaj želijo početi, a so morali premagati še marsikatero oviro, kot npr. vprašanje financiranja ali odobritve sredstev, odločitev na politični ravni itd. Spet drugi partnerji so šele začeli z iskanjem najprimernejšega projekta. Zaradi vsega tega in tudi zaradi različnih možnosti v posameznih državah je usklajevanje projektnega dela tako na nacionalni kot na mednarodni ravni potekalo z velikimi težavami, nazadnje pa je vendarle bilo uspešno - zlasti zaradi izredne angažiranosti nacionalnih animatorjev.

  • Centralno upravljanje projekta

Izkušnje, pridobljene v projektih, je bilo treba oblikovati tako, da so bile uporabne za vse, in jih na ustrezen način predstaviti javnosti. V ta namen je bila že od začetka projekta v nemškem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku postavljena domača spletna stran www.dynalp.org z izdelano strukturo, kratkimi e-novicami in informativnim biltenom Omrežja občin v tiskani obliki. Zelo dobro obiskane in vsebinsko uspešne so bile različne mednarodne prireditve v okviru DYNALP. Kot posebej uspešne so se izkazale tudi štiri tematske delavnice, kjer so bile predstavljene praktične in uporabne vsebine, o katerih so udeleženci razpravljali, jih dopolnili in kasneje uporabili v domačih občinah. Uspešno upravljanje projekta sta zagotovila - skupaj s sekretariatom – osrednja organa projekta: usmerjevalni odbor (Steering Committee - DSC) in podporna skupina (Support Team - DST), ki sta uspešno sodelovala. Skupaj jima je uspelo izpolniti obsežno in zahtevno nalogo, tj. 52 projektov ne le voditi, temveč tudi uspešno pripeljati do konca.

  • Upravljanje projekta Interreg

Od vseh treh izzivov je bil to največji, saj je šlo za povsem novo, pa tudi najtežavnejšo nalogo. Za manjše občine, ki sestavljajo naše omrežje in so bile tudi v celoti nosilec projekta, so predstavljali administrativni predpisi in okorne strukture programa Interreg IIIB težko premostljive ovire kljub podpori uradnih organov programa (Managing Authority, Joint Technical Secretariat). Da se je projekt kljub temu uspešno zaključil, kot je predvideval predlog projekta, pa je pripisati v glavnem vztrajnosti projektnega sekretariata in DST.