O Povezanosti v Alpah

 
Omrežje občin "Povezanost v Alpah" je združenje alpskih občin iz sedmih držav. Ustanovljeno je bilo leta 1997. Občine, ki so članice omrežja, si v tesnem sodelovanju s prebivalci prizadevajo za uveljavitev trajnostnega razvoja Alp kot njihovega življenjskega prostora. Za podlago in obenem tudi vodilo, kako doseči trajnostni razvoj v alpskem prostoru, so si članice izbrale Alpsko konvencijo, katere uresničevanje naj bi zaživelo tam, kjer imajo posamezniki možnost sooblikovanja in sodelovanja: v občini. Da pa ne bi bilo treba vedno odkrivati že odkritega, omogoča Omrežje občin Povezanost v Alpah izmenjavo izkušenj in informacij prek jezikovnih in kulturnih meja, prav tako izdaja publikacije in organizira prireditve v štirih alpskih jezikih: v francoščini, italijanščini, nemščini in slovenščini.