Novosti

17.10.2012

Kakovost življenja in arhitektura v gorskih vaseh

4144_Vals.jpg

Evropska nagrada za obnovo vasi in program za ponovno oživitev arhitekturne dediščine Italijanske zveze za gorske občine - kratka predstavitev dveh pobud za podporo občinam. Več o tem »

17.10.2012

Švica bo dobila novo strategijo energetskega razvoja

4143_Energie.jpg

Leta 2050 bo Švica porabila manj električne energije kot danes, saj bo skoraj v celoti prešla na obnovljive vire energije. Ambiciozna vizija je sedaj ubesedena v osnutku Energetske strategije 2050, a z nekaj pomanjkljivostmi. Več o tem »

19.09.2012

Omrežje občin ima novega predsednika

4132_Marc.jpg

Po trinajstih letih prostovoljnega dela je iz poklicnih razlogov s funkcije predsednika odstopil dosedanji predsednik društva Rainer Siegele. Na skupščini članic, ki je 8. septembra 2012 potekala v švicarskem kraju Poschiavo, je bil za njegovega naslednika soglasno izvoljen Marc Nitschke, župan nemške občine Übersee in od leta 2009 dalje tudi podpredsednik. <br/>Za podpredsednika je bil izvoljen Antonio Chiadò, župan italijanske občine Massello. Rainer Siegele ostaja kot avstrijski predstavnik član predsedstva. Več o tem »

19.09.2012

AlpskiTeden v Poschiavu

4133_Poschiavo.jpg

Tretji Alpski teden je letos potekal v švicarskem Poschiavu od 5. do 8. septembra. Organizirali so ga Omrežje občin "Povezanost v Alpah" (AidA), regija Val Poschiavo, švicarski Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE) in druge alpske organizacije (Mednarodna komisija za varstvo Alp - CIPRA, Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp - ISCAR), Delovna skupina (TF) za zavarovana območja pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije in Klub Alpski lok - CAA). Okoli 400 udeležencev je tako lahko izkoristilo priložnost in poskušalo odgovoriti, kako zagotoviti obnovljivost Alp. Med udeleženci so bila ugledna imena številnih deležnikov z alpskega območja in zunaj njegovih meja, predstavniki mlajše generacije ter ministri in ministrice držav, ki so podpisale Alpsko konvencijo. Val Poschiavo, ki se za trajnostni razvoj zavzema tudi sam, se je izkazal kot izredno gostoljubna regija. Več o tem »

30.07.2012

Dejavni tudi zunaj alpskega območja

3969_Passivhaus.jpg

Dajati dober zgled in na gorskih območjih graditi javne stavbe skladno z ekološkimi standardi je izziv, pred katerim niso samo Alpe. Omrežje občin "Povezanost v Alpah" in CIPRA sta za to nalogo uspela pridobiti partnerje tudi v drugih gorskih regijah. Več o tem »

13.07.2012

Mladi z zavestjo o podnebnih spremembah in željo po delovanju

4033_young.jpg

Mladi iz petih alpskih držav, ki so se v okviru projekta My Clime-mate zavzeli za podnebno nevtralne Alpe, so konec oktobra naredili inventuro, hkrati pa že skovali nove načrte. Več o tem »

29.06.2012

Letna poročilo 2011

29.06.2012

AlpskiTeden 2012 in Skupščina članic Omrežja občin "Povezanost v Alpah" (AidA)

4008_eppan.jpg

Kateri so viri, na katerih ljudje v Alpah gradijo svojo prihodnost? So podnebne spremembe lahko razvojna priložnost? Kaj bi bilo treba storiti, da bo perspektiva zagotovljena tudi alpski mladini? Alpski teden, ki bo letos potekal v Valposchiavu od 5. do 8. septembra 2012, bo zato iskal odgovore na vprašanje: v kolikšni meri so Alpe sploh obnovljive? Člani AidA plačajo znižano tarifo v znesku 80 € za cel teden! Več o tem »

20.06.2012

Zamenjava obrodila sadove: izkoriščanje energetske učinkovitosti lesa

3984_EnergiehausSt.Arvay.jpg

Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb začne veljati julija, do leta 2021 pa bodo morale biti stavbe skoraj energijsko samozadostne. Občinski center v Saint-Jean-d'Arveyju (od začetka tega leta novi član AidA) tem merilom ustreza že danes. Center, ki so ga zgradili iz domačega lesa, bodo odprli konec junija. Več o tem »

30.05.2012

Stališča CIPRE: Nova solidarnost med Alpami in metropolami

3961_Mailand.jpg

Različni politični akterji so se odločili na zemljevid umestiti alpsko makroregijo. Z vzpostavitvijo alpske makroregije se strinja tudi CIPRA, a le pod jasnimi okvirnimi pogoji, obenem pa ponuja možnost ozaveščanja preostale Evrope o problemih alpskega prostora. Več o tem »

 
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

To spletišče ustreza naslednjim standardom: