Povezanost v Alpah - Omrežje občin za trajnostni razvoj

 

Delavnica -

Strokovna konferenca Omrežja občin

„Uspešni zaradi medsebojnega sodelovanja – Trajnostno oblikovanje življenjskega prostora  v alpskih občinah“


Tux im Zillertal/A, 27. - 28.6.2014

Trenutni in prihodnji izzivi za alpske občine so večplastni. Veliko tem je medsebojno prepletenih in se ne konča na občinskih mejah. Zahteve po vključevanju prebivalstva rastejo. Uspešne kooperacije v samih občinah, z regijskimi partnerji in v širšem kontekstu imajo izredno pomembno vlogo!

V okviru letošnje letne konference so bile v obliki predstavitev projektov, ekskurzij in poglobljene izmenjave v posameznih sekcijah obravnavane naslednje teme: „Socialna kompetenca in zmožnost ukrepanja” ter „Ustvarjanje regionalne dodane vrednosti” in „Narava-prostor” (program AidA „dynAlp-nature“). V okviru našega projekta „MountEE“ so potekale izmenjava izkušenj in predstavitve projektov na temo „Energetsko učinkovita gradnja in sanacija “.

> Program

> Slike

> Sporočilo za medijeNadaljnje prireditve